Skip to content

Здружение на граѓани „БУДНОСТ“

Заштита на традиционалните семејни вредности и заштита на правата на децата од родовата идеологија.

budnost-banee

Мисија: Дејствуваме за заштита на правата на децата од родовата идеологија и пропаганда и за заштита и промовирање на семејните вредности.

Визија: Нашата визија е образование без родова пропаганда и идеологија и почитување на семејните вредности.

Целна група: Посветени сме на заштита на правата на децата без разлика на нивната национална, религиска или друга припадност или определба.

budnost-logo-

Здружение на граѓани
БУДНОСТ

Повик за Дејство

Обратете се за членство и поддршка денес и помогнете ни заедно да ја заштитиме индината на нашите деца.

Рекоа за БУДНОСТ