Skip to content

ЗГ БУДНОСТ

НАШАТА МИСИЈА

Мисијата на здружението на граѓани БУДНОСТ е дејствување за заштита на правата на децата од родовата идеологија и пропаганда и заштита и промовирање на семејните вредности.
Визијата на здружението на граѓани будност е образование без родова пропаганда и родова идеологија и почитување на семејните вредности.

НАШАТА ВИЗИЈА

НАШАТА
ЦЕЛ

Цел на Здружението на граѓани БУДНОСТ е заштита на традиционалните семејни вредности и заштита на правата на децата од родовата пропаганда и родовата идеологија.

Рекоа за БУДНОСТ

budnost-logo-

Здружение на граѓани
БУДНОСТ

Повик за Дејство

Обратете се за членство и поддршка денес и помогнете ни заедно да ја заштитиме индината на нашите деца.